Apie ESIA

Europos Socialinės Informacijos Agentūra.

ESIA misija – prisidėti prie darnaus visuomenės vystymo, viešųjų ryšių suderinimo, skatinant pasitikėjimo augimą tarp skirtingų sektorių, organizacijų ir žmonių. ESIA kuria palankią aplinką visuomeninam dialogui, piliečių aktyvumo ir abipusių atsakomybės plėtrai. Agentūra siekia užtikrinti, kad ryšiai tarp NPO, žiniasklaidos, valdžios institucijų ir verslo turėtu konstruktyvų pobūdį ir vestu prie susitarimo ir supratimo, kuriu reikia bendrai sprendžiant socialines problemas.

ESIA veikla:

  • įvairių socialinių tyrimų atlikimas;
  • visų rūšių socialinės reklamos gamyba ir skatinimas;
  • edukacinių projektų ir programų įgyvendinimas;
  • konsultavimas socialinės PR ir reklamos srityje;
  • mokslinė veikla, moksliniai tyrimai, ekspertizės;
  • partnerystės ir rėmimo programų įgyvendinimas socialine tematika;
  • socialinės reklamos festivalių palaikymas.